In een dankbaar hart zal het altijd zomer zijn

De Cluft Nieuws Prof. Noakes Dr. Cortvriendt Huisarts Leefstijl Darmen De Liefde Eckhart Tolle Deepak Chopra  Missie Bewegen Geluk Water Contact

Welzijn en Gezond

Emmen

   Sociaal Cultureel Welzijn

Stichting "De Cluft"

Stichting "De Cluft"

De Cluft dankbrief

https://denachtwachtvanemmen.nl

Nota “de Nachtwacht van Emmen” januari 2019

Met een groep onbezoldigde vrijwilligers willen we over een periode van tussen de een en twee jaar een één op één kopie schilderen van de Nachtwacht van Rembrandt. Het betreft hier dan een natuurgetrouwe kopie, in de originele afmeting, op doek en met (moderne) olieverf. Het schilderen, wat als bezienswaardigheid tijdens het schilderen continue bezocht kan worden, vindt plaats in een voor publiek toegankelijke ruimte. Naast de schilders, die werken aan de Nachtwacht, kan het publiek ook interactief meedoen. Voor publiek en ontvangst van groepen gaan we een aantal programma’s opzetten. Deze zullen met name gaan over het schilderwerk wat wij verrichten, over de Nachtwacht, over Rembrandt en over beroemde Nederlandse schilders. We denken hierbij speciaal aan lezingen, excursies, bezoeken van scholen, bedrijven en verenigingen. De locatie moet derhalve goed toegankelijk zijn voor publiek en het liefst onderdeel uit maken van een conglomeraat van publiektrekkende kunst en culturele attracties en activiteiten. Het dient laagdrempelig te zijn en cultureel domein. Het door de gemeente aan ons toegewezen “Savannegebouw” in het Rensenpark, is door ons dan ook beoordeeld als een uitermate geschikte locatie. Het Savannegebouw is het voormalige onderkomen van giraffen en overige savannedieren in de voormalige dierentuin van Emmen. Na verplaatsing van de dierentuin is deze locatie vrijgekomen en is nu in ontwikkeling tot een park waar activiteiten voor kunst en cultuur in de toekomst kunnen plaats vinden.

We hebben op dit moment 45 schilders en ruim 20 personen die op andere wijze, bijvoorbeeld als gastheer of gastvrouw, op vrijwillige en onbezoldigde basis bij onze organisatie betrokken zijn. Verwacht wordt het schilderij te kunnen realiseren in circa 3500 werkuren. In tijd omgezet een werkperiode van ongeveer twee jaar.

Het startkapitaal is aanwezig en de verbouwing en overige zaken is afgerond. We zijn gestart met het schilderen aan het doek. Dat doen we op donderdag, vrijdag en zaterdag van 11:00 tot 17:00 uur en op koopzondagen. Voor de lopende kosten verwachten wij nog een bedrag nodig te zijn van circa € 20.000, dit is een bedrag van € 800 per maand. Hiervoor zoeken wij nog sponsoren.

We gaan dit project doen omdat we de amateurschilderkunst willen promoten en willen verbinden met het publiek. Dit, middels een gezamenlijke ervaring van het vervaardigen en ontstaan van de Nachtwacht, samen te beleven.

Dit initiatief is opgezet door de stuurgroep. Deze is omgezet naar de stichting “De Nachtwacht van Emmen” (nummer K.v.k. 70261180). Haar taak is om alles in het werk te stellen om zorg te dragen voor de realisatie van het proces. Haar verantwoordelijkheid is het opstarten van het project, zorgdragen voor een probleemloze voortgang en het functioneren als publiekstrekker en attractie voor het Rensenpark, alsmede het voltooien en het afronden van het project. Tot slot draagt het bestuur de verantwoordelijkheid voor een kwalitatief hoogwaardig eindproduct, “de Nachtwacht van Emmen”.

Het Bestuur van de Stichting “de Nachtwacht van Emmen”
Fokke Wester, voorzitter


Onderhandelingen De Marke en De Cluft:

Drie jaar geleden zijn wij de onderhandelingen gestart om tot een fusie te komen tussen De Marke en De Cluft. Deze zijn mislukt en hebben daarom helaas nooit een doorstart mogen maken.

De reden hiervan heeft naar ons inziens te maken met een totaal verschillende werkwijze en vooral ook visie voor de toekomst.

Vanwege het niet overeenkomen van een besluit tussen De Marke en De Cluft, heeft De Cluft vorig jaar de gemeente gevraagd om een besluit te nemen. Ook omdat de gemeente hier vanaf het begin bij betrokken is geweest. Zij hebben in de afgelopen 3 jaar dan ook een zeer positieve rol gespeeld bij alle onderhandelingen om een fusie tot stand te brengen maar helaas heeft ook dit niet mogen baten.

Besluit:

Uiteindelijk heeft de gemeente besloten om een nieuwe stichting op te zetten waarin alle subsidiegelden, van zowel De Marke als De Cluft, vanaf 2018 op gestort zal worden. Ook op basis van deze beslissing heeft De Cluft besloten zelfstandig verder te gaan.

Alle activiteiten op sociaal cultureel gebied van De Cluft zullen blijven voortbestaan en worden ondergebracht bij deze nieuwe stichting.

Na vele jaren van fijne samenwerking met alle gebruikers van De Cluft, is daarom nu de tijd aangebroken voor mij om afscheid te nemen en mij verder te richten op De Cluft. Ook zullen wij definitief afscheid gaan nemen van Grada Bakker welke zich meer als 40 jaar heeft ingezet als vrijwilliger en bestuurslid van De Cluft. Wij wensen haar veel succes voor de toekomst.

Wat betekend dit voor de toekomst?

Stichting De Cluft zal in 2018 zelfstandig verder gaan en zich vestigen op een andere locatie in de gemeente Emmen. De Cluft zal hierbij nieuwe activiteiten organiseren maar nu meer gericht op voeding en gezondheid.

Deze activiteiten zullen wel- of niet in samenwerking gaan met diverse organisaties en ondergebracht worden bij diverse SKW`s en buurthuizen.

De activiteiten zullen daar georganiseerd worden waar de meeste vraag is. Dit betekend dat deze op verschillende locaties in Emmen en omgeving zullen plaatst vinden.
Gezondheid en bewustzijn krijgen hierin een belangrijke plaats.


Uitgangspunt zal zijn: Toegankelijkheid voor iedereen.


Soorten activiteiten

Nieuwe workshops die zullen worden gegeven zijn o.a.


Cursussen en lezingen inzake lichamelijke- en geestelijke bewustwording waarbij je kunt denken aan o.a. meditatie lessen, hoe om te gaan met emoties/trauma`s, hooggevoeligheid etc.

Cursussen en activiteiten inzake voeding, gezondheid en beweging waarbij je kunt denken aan yoga lessen, sport dagen, etc…. Wij komen hier later op terug.


Wij willen dit soort activiteiten gaan organiseren en aanbieden aan mensen voor wie dit normaliter te duur is.
Dit betekend dat een bijdrage voor het deelnemen aan een activiteit zal bestaan uit een minimale bijdrage.
Ook staan wij altijd open voor nieuwe samenwerkingsverbanden met diverse organisaties.

Wij dragen Angelslo een warm hart toe.

Hartelijke groet,
Harry van den Berg.
      
Voorzitter


De Cluft Nieuws Prof. Noakes Dr. Cortvriendt Huisarts Leefstijl Darmen De Liefde Eckhart Tolle Deepak Chopra  Missie Bewegen Geluk Water Contact

 info@denachtwachtvanemmen.nl

Savannehuis, Rensenpark, Emmen


Vrijwilligers overleg

Dag kunstzinnig mens

Stop met diëten, ga mindfull eten!

Welzijn en Gezond
Bezoekadres:
Landschaplaan 73
7824BC  EMMEN

Postadres:
Postbus 160
7800 AC  Emmen

Telefoon: 0591 - 625166
Mobiel:    06 - 48718733

Mail:        info@cknet.nl
Website:  welzijnengezond.nl

Ons (tijdelijk) bezoekadres:

Stichting Computerkennisnet
Bezoekadres:
Landschaplaan 73
7824BC  EMMEN

Postadres:
Postbus 160
7800 AC  Emmen

Telefoon: 0591 - 625166
Mobiel:    06 - 48718733

Mail:        info@cknet.nl
Website:  computerkennisnet.nl

Stichting De Cluft
Bezoekadres:
Landschaplaan 71
7824BC  EMMEN

Postadres:
Postbus 160
7800 AC  Emmen

Telefoon: 0591 - 625166
Mobiel:    06 - 48718733

Mail:        info@decluft.nl
Website:  decluft.nl

Ons doel
Het doel is om gezondheidskennis te verspreiden, waardoor het eenvoudiger wordt om gezonder te leven. Veelal wordt er niet geschuwd om de gevestigde orde los te schudden. Er circuleert veel desinformatie, vaak in het leven geroepen om bepaalde belangen te dienen. Een secundair doel is om mensen de ruimte te geven om soortgenoten te ontmoeten die op dezelfde golflengte zitten. De prijzen voor de activiteiten, lezingen en workshops zijn laag, zodat de lezingen voor iedereen toegankelijk zijn.


Heeft u vragen, aan en opmerkingen over deze Website, stuur een E-mail naar de Webmaster

Alles wat wij doen of juist laten heeft een gevolg. Van het kleinste detail in ons persoonlijk leven tot aan de grote thema’s waarbij heel veel mensen betrokken zijn.
 De gevolgen van wat we doen of laten kunnen vroeg of laat optreden en klein of groot, positief of negatief zijn.


Wij streven er naar de beste om mensen in goede conditie te brengen en te houden zodat zij optimaal kunnen functioneren en
bijdragen in de wereld.
Wij gaan daarbij uit van de kracht van de natuur en de kracht van de mens.
Wij geloven in hoogwaardige voedingsstoffen, voor een betere (geestelijke) gezondheid,voor iedereen,
voor een gezondere wereld!

Onze missie

De essentie van kennis is, als je haar hebt, haar ook te gebruiken.

Mei 2018