Het gestaag navolgen van een doel dat de moeite waard is, is het geheim van een waardevol leven.

Iedereen wil gelukkig zijn, maar we zullen er vooral zelf aan moeten werken door anderen te helpen.

De Cluft gaat voor Welzijn, Gezondheid, Bewustzijn, Sport en alles wat met het Sociaal Cultureel Welzijn te maken heeft.


>>> natuurcollege

Al onze activiteiten starten laagdrempelig

Emmen

Stichting “De Cluft”

  Sociaal Cultureel Welzijn

 telefoon: 0591 625166  M 06 48718733  E-mail: info@decluft.nl

welzijnengezond.nl

hetlevenbeleven.nl

oorzaakengevolg. nl

Lees ook onze websites

>>>

<<<

Vol bewondering

Vol bewondering zit ik al een paar dagen naar de websites te kijken . Mijn welgemeende complimenten erg goed en informatief .

Duidelijk is ook , dat je verder en anders naar het sociaal cultureel werk kijkt. Ik vind dat echt super! …

Marinus

 


Stichting "De Cluft"

 De Cluft zal in 2018 nieuwe activiteiten organiseren maar nu meer gericht op
bewustzijn, voeding, gezondheid, natuur- en milieueducatie.


Deze activiteiten zullen wel- of niet in samenwerking gaan met andere organisaties. De activiteiten zullen daar georganiseerd worden waar de meeste vraag is. Dit betekend dat deze op verschillende locaties in Emmen en omgeving zullen plaatst vinden.

Gezondheid, voeding, bewustzijn en milieu krijgen hierin een belangrijke plaats.

Uitgangspunt zal zijn: Toegankelijkheid voor iedereen.

Soorten activiteiten

Nieuwe workshops die zullen worden gegeven zijn o.a.

Wij willen dit soort activiteiten gaan organiseren en aanbieden aan mensen voor wie dit normaliter te duur is. Dit betekent dat een bijdrage voor het deelnemen aan een activiteit zal bestaan uit een minimale bijdrage.

Wij zoeken altijd nieuwe samenwerkingsverbanden met andere organisaties. Lees verder >>>

Hartelijke groet,

Harry van den Berg.
    06 4871 8733

Dingen veranderen voortdurend.
Waardeer het verleden, kijk uit naar de toekomst.
Leef in het
nu


Alle medewerkers van De Cluft wensen jou en zij die jou omringen, het allerbeste voor het nieuwe jaar. Geluk in grote en in kleine dingen, maar bovenal: gelukkig met elkaar!


Een maand voor een hartinfarct begint je lichaam je al te waarschuwen Lees verder >>>


Ieder mens is uniek

Een open deur: ieder mens is uniek. Wat velen zich niet realiseren, is dat ook het welbevinden onder die uniciteit valt.

En dat gezondheid een onderdeel is van dat welbevinden. Gezondheid is dus iets heel persoonlijk's. Als er dan iets mankeert aan die gezondheid, dan gaat u dus uw eigen weg!

Soms heeft u hulp nodig bij het zoeken naar uw weg naar een beter gezondheid. Zo bent u misschien via … ook in contact gekomen met deze website.

Wat wij hoog in het vaandel hebben staan is de overtuiging dat iedereen verantwoordelijk is voor zijn eigen gezondheid. De rol die wij hier in kunnen spelen is een ondersteunende. Wij vertellen u niet wat u moet doen. Wij geven u slechts mogelijkheden.

U dient u eigen onderscheidingsvermogen te gebruiken om een keus te maken voor om het even welke behandel methode of welke producten, regulier dan wel alternatief.


Het gestaag navolgen van een doel dat de moeite waard is, is het geheim van een waardevol leven.


Deze website zit in de ontwikkelingsfase.

Wij stellen het zeer op prijs indien u aan- of opmerkingen heeft
deze te melden op onderstaande
e-mail adres.

Met hartelijke groet,
Harry van den Berg.


Info@decluft.nl


Oerknal

Theorie over het begin van het heelal. Wanneer is het heelal ontstaan? Hoe is het ontstaan? Hoe ontwikkelt het heelal zich in de toekomst? Deze vragen houden astronomen al heel lang bezig. De theorie van de Big Bang, de oerknal, gaat er vanuit dat alle materie, energie en straling ooit geconcentreerd was in een punt.


Op een gegeven moment heeft er een gigantische explosie plaats gevonden, waarna de materie in alle richtingen werd weggeslingerd. Het heelal was geboren en begon met uitzetten. De temperatuur was aanvankelijk nog zeer hoog, te hoog voor deeltjes om samen te klonteren. Maar na enige tijd begon de temperatuur te dalen en konden deeltjes samengaan tot atomen en moleculen.


Het proces van uitzetten ging door, daar waar veel materie samenklonterde nam de dichtheid toe. Door de zwaartekracht werd nog meer materie aangetrokken. Op een gegeven moment was voldoende massa aanwezig om zo'n grote dichtheid op te wekken dat kernreactihttp://www.sabn.nl/index.html?http:/www.sabn.nl/stichtin.htmt dicht genoeg werd vormde planeten. Uit restjes materie, te klein om planeten te vormen, zijn asteroiden ontstaan.


Een aantal astronomen gaat er vanuit de de materie in het heelal nog steeds uitzet, zij spreken over het uitdijend heelal. De Amerikaanse astronoom Hubble ontdekte dat hoe verder een sterrenstelsel zich van ons bevindt, hoe sneller hij zich van ons af beweegt. Voor verder informatie kun je terecht bij de Microsoft Encarta Encyclopedie, waar het voorafgaande via een animatie aanschouwelijk wordt gemaakt.


Ook de volgende sites geven interessante informatie: "De Oerknal", "Het Begin" en "Een bom onder de oerknal?"


Spirit of the Wild
Bergplaas is een van die plekken op Aarde waar je geconfronteerd wordt met wie je in essentie bent. Het programma Spirit of the Wild, dat ik heb ontwikkeld in samenwerking met een team geweldige mensen, helpt je hierbij.

Deze getuigenis van Kevin Moore wil ik daarom graag delen omdat al lezend het mij direct de verbinding waar vanuit wij leven doet voelen als de diepe waarachtige waarheid die het is -   

Irene van Lippe-BiesterfeldChanging my life through the Spirit of the Wild


http://www.natuurcollege.nl/inspiratie/135-spirit-of-the-wild


Lees verder>>>

Welzijn en Gezond

De essentie van kennis is, als je haar hebt, haar ook te gebruiken.

Hoe meer mensen natuur onderdeel maken van hun dagelijks leven, hoe gezonder de samenleving en hoe belangrijker een groene leefomgeving is. lees verder >>>


                                                                                 De Cluft en Computerkennisnet

Stichting "De Cluft” is per direct een samenwerkingsverband aangegaan met Stichting ComputerKennisNET (cknet.nl). Computerkennisnet is sociaal en heeft vele jaren ervaring opgedaan met het geven van cursussen op sociaal gebied. Ook het ontwikkelen van opleidingen en dergelijke behoort tot haar kerntaken. Computerkennisnet is een ideële stichting (zonder winstoogmerk). Met een derde sociale partner zijn wij in besprek. Gesprekken met organisaties verlopen ook voorspoedig. Later meer


oorzaakengevolg.nl

hetlevenbeleven.nl

welzijnengezond.nl

decluft.nl

cknet.nl.nl

uit je pijnlijkste dieptepunten groeien uiteindelijk je grootste krachten

Dag, bijzonder mens...

We wensen je voor 2018 dat je het leven gaat leven waar je van droomt en
je omgeving inspireert hetzelfde te doen. Samen zijn we de verandering
waar we allemaal zo naar verlangen..


Ruimte stenen van voor de Oerknal