Hartelijk welkom

Elke website wordt om de paar jaar volledig tegen het licht gehouden. Nieuwe mogelijkheden, nieuwe technieken, nieuwe vormgeving en nieuwe inzichten worden dan gewikt en gewogen. Dat geldt ook voor onze huidige website-omgeving uit 2009. Een website is natuurlijk constant aan verandering onderhevig en updates worden steeds uitgevoerd, maar nu gaat de website echt volledig op de schop.

Dat heet een upgrade


Over enkele seconden wordt u omgeleid naar onze

oude website of klik hier  >>>


 Het kloppend hart van de Wijk Angelslo

Omring jezelf met positieve mensen, want je wordt uiteindelijk als de mensen met wie je omgaat.


Statenweg 109  7824CW  Emmen  telefoon: 0591 625166  M 06 48718733  E-mail: info@decluft.nl

De Cluft (Huis van de wijk) is gekoppeld aan het sociaal wijkteam en informatiecentrum Angelslo.


Op weg naar een volledig vernieuwde website

Vanwege de grote vooruitgang die De Cluft als Sociaal Cultureel Werk heeft gemaakt,
wordt het hoog tijd om onze website te vernieuwen.

De Cluft Angelslo (Huis van de wijk) gekoppeld aan het sociaal wijkteam.


Een sociaal wijkteam moet dichtbij de burger, in een wijk werken. Om deze reden zal een sociaal wijkteam vanuit een Huis van de Wijk werken. Het Huis van de Wijk is een inhoudelijk concept dat is gebaseerd op drie samenhangende componenten:

een nieuwe, innovatieve werkwijze van professionals. Professionals worden geacht vraag-, samenwerkings- en gebiedsgericht te werken (sociaal wijkteam);


Een aantal functies (of diensten) dat een plek krijgt in een herkenbaar wijkgebouw.

Binnen een Huis van de Wijk vindt men minimaal vier functies, die in combinatie met elkaar een netwerk van voorzieningen vormen voor de wijk:Het Huis van de Wijk is een ontmoetingsplaats waar wijkbewoners zich thuis voelen, waar ze andere wijk-bewoners kunnen ontmoeten. Ook heeft het Huis van de Wijk een rol in het bij elkaar brengen van eventuele (ondersteunings)vragen en oplossingen voor deze vragen. Het Huis van de Wijk is een plaats waar actief burgerschap wordt gestimuleerd. Vandaar dat het sociaal wijkteam hierin een belangrijke plaats heeft.


Dingen veranderen voortdurend.
Waardeer het verleden, kijk uit naar de toekomst.
Leef in het nu


Heeft u vragen, aan en opmerkingen over deze Website, stuur een E-mail naar de Webmaster

Het gestaag navolgen van een doel dat de moeite waard is, is het geheim van een waardevol leven.