De Cluft gaat voor Welzijn, Gezondheid, Bewustzijn, Sport en alles wat met het Sociaal Cultureel Welzijn te maken heeft.


Al onze activiteiten starten laagdrempelig

Emmen

Stichting “De Cluft”

  Sociaal Cultureel Welzijn

 T: 0591 625166  M: 06 48718733  E-mail: info@decluft.nl # Landschaplaan 75 # 7824 BC  EMMEN

oorzaakengevolg.nl

hetlevenbeleven.nl

welzijnengezond.nl

decluft.nl

cknet.nl.nl

Het gestaag navolgen van een doel dat de moeite waard is, is het geheim van een waardevol leven.

Iedereen wil gelukkig zijn, maar we zullen er vooral zelf aan moeten werken door anderen te helpen.

Dag, bijzonder mens...

Home De Liefde Eckhart Tolle Krishnamurti Machteld Huber Geluk Lichaambewust Eckhart

>>> natuurcollege

Vol bewondering

Vol bewondering zit ik al een paar dagen naar de websites te kijken . Mijn welgemeende complimenten erg goed en informatief .

Duidelijk is ook , dat je verder en anders naar het sociaal cultureel werk kijkt. Ik vind dat echt super! …

Marinus

 


Ieder mens is uniek

Een open deur: ieder mens is uniek. Wat velen zich niet realiseren, is dat ook het welbevinden onder die uniciteit valt.

En dat gezondheid een onderdeel is van dat welbevinden. Gezondheid is dus iets heel persoonlijk's. Als er dan iets mankeert aan die gezondheid, dan gaat u dus uw eigen weg!

Soms heeft u hulp nodig bij het zoeken naar uw weg naar een beter gezondheid. Zo bent u misschien via … ook in contact gekomen met deze website.

Wat wij hoog in het vaandel hebben staan is de overtuiging dat iedereen verantwoordelijk is voor zijn eigen gezondheid. De rol die wij hier in kunnen spelen is een ondersteunende. Wij vertellen u niet wat u moet doen. Wij geven u slechts mogelijkheden.

U dient u eigen onderscheidingsvermogen te gebruiken om een keus te maken voor om het even welke behandel methode of welke producten, regulier dan wel alternatief.


Het gestaag navolgen van een doel dat de moeite waard is, is het geheim van een waardevol leven.


Deze website zit in de ontwikkelingsfase.

Wij stellen het zeer op prijs indien u aan- of opmerkingen heeft
deze te melden op onderstaande
e-mail adres.

Met hartelijke groet,
Harry van den Berg.


Info@decluft.nl


Dingen veranderen voortdurend.
Waardeer het verleden, kijk uit naar de toekomst.
Leef in het
nu


Stichting "De Cluft"

 De Cluft zal in 2018 nieuwe activiteiten organiseren maar nu meer gericht op
bewustzijn, voeding, gezondheid, natuur- en milieueducatie.


Deze activiteiten zullen wel- of niet in samenwerking gaan met andere organisaties. De activiteiten zullen daar georganiseerd worden waar de meeste vraag is. Dit betekend dat deze op verschillende locaties in Emmen en omgeving zullen plaatst vinden.

Gezondheid, voeding, bewustzijn en milieu krijgen hierin een belangrijke plaats.

Uitgangspunt zal zijn: Toegankelijkheid voor iedereen.

Soorten activiteiten

Nieuwe workshops die zullen worden gegeven zijn o.a.

Wij willen dit soort activiteiten gaan organiseren en aanbieden aan mensen voor wie dit normaliter te duur is. Dit betekent dat een bijdrage voor het deelnemen aan een activiteit zal bestaan uit een minimale bijdrage.

Wij zoeken altijd nieuwe samenwerkingsverbanden met andere organisaties. Lees verder >>>

Hartelijke groet,

Harry van den Berg.
    06 4871 8733

De essentie van kennis is, als je haar hebt, haar ook te gebruiken.

Hoe meer mensen natuur onderdeel maken van hun dagelijks leven, hoe gezonder de samenleving en hoe belangrijker een groene leefomgeving is. lees verder >>>


                                                                                 De Cluft en Computerkennisnet

Stichting "De Cluft” is per direct een samenwerkingsverband aangegaan met Stichting ComputerKennisNET (cknet.nl). Computerkennisnet is sociaal en heeft vele jaren ervaring opgedaan met het geven van cursussen op sociaal gebied. Ook het ontwikkelen van opleidingen en dergelijke behoort tot haar kerntaken. Computerkennisnet is een ideële stichting (zonder winstoogmerk). Met een derde sociale partner zijn wij in besprek. Gesprekken met organisaties verlopen ook voorspoedig. Later meer


Lees vooral ook  
onze andere websites
:

oorzaakengevolg.nl

>

hetlevenbeleven.nl

welzijnengezond.nl

decluft.nl

cknet.nl

>

>

>

>

>

computerkennisnet.nl

Eckhart >>>

tolle.html

Te hoge bloeddruk >>>

Zorgkosten2018 >>>

Alle dagbladen >>>

Computer-Onderwijs EMMEN

>

De Cluft en De Marke

Zoals jullie weten zijn er de afgelopen jaren veel besprekingen geweest inzake de fusie van
De Cluft en De Marke.
Wij zijn zeer verheugd dat …
Lees verder >>>

Mededeling van het bestuur van Wijkcentrum Angelslo Lees verder >>>

Spirit of the Wild
Bergplaas is een van die plekken op Aarde waar je geconfronteerd wordt met wie je in essentie bent. Het programma Spirit of the Wild, dat ik heb ontwikkeld in samenwerking met een team geweldige mensen, helpt je hierbij.

Deze getuigenis van Kevin Moore wil ik daarom graag delen omdat al lezend het mij direct de verbinding waar vanuit wij leven doet voelen als de diepe waarachtige waarheid die het is -   

Irene van Lippe-BiesterfeldChanging my life through the Spirit of the Wild


http://www.natuurcollege.nl/inspiratie/135-spirit-of-the-wild


Lees verder>>>

Leer van de natuur; hoe alles gedaan wordt en hoe het wonder van het leven zich ontvouwt

zonder ontevredenheid of ongelukkigheid


Wij wensen jullie een mooie dag

Een maand voor een hartinfarct begint je lichaam je al te waarschuwen
Lees verder >>>


Om levens te redden is het belangrijk dat iemand kan reanimeren in het geval van een hart stilstand.

Slechts drie procent van de Nederlands is hiertoe bevoegd. Lees verder >>>


In het NU leven betekent niet dat je krampachtig je aandacht fixeert op een moment in de tijd. Dat is een onzinnige kwelling.

Leven in het NU betekent simpelweg dat je bewust …

Lees verder >>>


Stichting De Cluft
Landschaplaan 75
7824BC  EMMEN


Telefoon: 0591 - 625166
Mobiel:    06 - 48718733

Mail:        info@decluft.nl
Website:  decluft.nl

Stichting Computerkennisnet
Landschaplaan 75
7824BC  EMMEN


Telefoon: 0591 - 625166
Mobiel:    06 - 48718733

Mail:        info@cknet.nl
Website:  computerkennisnet.nl

Onze (tijdelijke) adresgegevens:

Onze andere websites:

oorzaakengevolg.nl

>

hetlevenbeleven.nl

welzijnengezond.nl

decluft.nl

cknet.nl

>

>

>

>

>

computerkennisnet.nl

Computer-Onderwijs EMMEN

>

Eckhart

Dankbrief
De Cluft


De echte waarheid >>>

De echte waarheid >>>

Mededeling
Wijkcentrum Angelslo

Lees verder >>>